km LB 2-16 infrared

 הוא תקן בתעשיית האינפרא אדום km LB 2-16

האמינות והרב תכליתיות אינם ברי השוואה לשום מתחרה בשוק

אם אתה מחפש תיקונים אסטטים,מהירים ועמידים טכנולוגית האינפרא אדום היא בדיוק בשבילך

 מעבר מהיר בין מפגע למפגע

בטיחות: הצתה עצמית על ידי המפעיל בלבד

יעילות:טכנולוגיית חימום שממחזרת את האספלט 

עד 20 דק תיקון למפגע של 1 מ"ר ופתיחת כביש מיידית

הרשמה להשתתפות בפיילוט חימום כבישים בשיטת אינפרא אדום KM